Dikshonario Papiamentu-Ulandes

Schermafbeelding 2015-03-20 om 06.41.39Dikshonario Papiamentu-Ulandes is een handzaam woordenboek dat uitkomst biedt in de praktijk van alledag. Een juiste vertaling van veel voorkomende woorden ligt binnen ieders handbereik. De uitgave vormt een belangrijke steun voor zowel Nederlandstaligen die Papiaments willen leren, als voor Antillianen die hun Nederlandse woordenschat willen uitbreiden.

 

Papiaments op reis

Schermafbeelding 2015-03-20 om 06.43.35Woordenboek Papiamentu Nederlands op zakformaat is een handige zinnengids voor op reis in de Nederlandse Antillen, met een woordenlijst van de meest gebruikte woorden, handige zinnen voor onderweg, culinaire woordenoverzicht en een beknopte grammatica.

 

Basiscursus Papiaments (2 delen) + 2 CD’s

Schermafbeelding 2015-03-20 om 06.49.44

Het Papiaments is sinds 2007 naast het Nederlands de officiële taal op Aruba, Bonaire en Curaçao. Het is de meest gesproken taal voor ongeveer 80 % van de bewoners van deze eilanden, terwijl in Nederland nog eens circa 100.000 Papiamentstaligen wonen. Dòsplak i boka (een verwijzing naar de Papiamentse zegswijze voor `Laat mij ook eens wat zeggen) is de eerste en enige op communicatie gerichte cursus Papiaments. Het leerpakket bestaat uit een cursusboek, een hulpboek en twee audio-cds. Het cursusboek bevat twintig lessen waarmee het Papiaments zowel klassikaal als individueel geleerd kan worden. Het hulpboek geeft uitspraak- en spellingsregels, een grammaticaal overzicht, een woordenlijst en een sleutel bij de oefeningen, waardoor de cursus ook zeer geschikt is voor zelfstudie. De cds bevatten dialogen, gevarieerd oefenmateriaal en interviews met Antillianen van de Benedenwindse eilanden.

 

Dikshonario Papiamentu – Hulandes

Omslag-Pap-Ned

Het woordenboek Papiaments-Nederlands is uitermate geschikt voor degenen die werken aan de ontwikkeling van Papiamentse taalmethodes en methodes in het Papiaments, als ook voor degenen die Papiamentse les geven en/of het Papiaments als instructietaal hanteren, en in het algemeen voor al diegenen die willen weten wat de vertaling van een Papiaments woord of uitdrukking in het Nederlands is. Dit woordenboek heeft 24.500 ingangen het meest uitgebreide woordenboek Papiaments-Nederlands. Daarnaast bevat het een lijst van 270 minimale woordparen met betrekking tot de toon. Dit zijn woorden met gelijke spelling, maar waarvan de betekenis bepaald wordt door de toonhoogte. Het woordenboek is uitgegeven onder auspiciën van de Fundashon di Leksikografia. Ook verkrijgbaar Hulandes – Papiamentu.

 

Groot Woordenboek Nederlands-Papiaments = Dikshonario Hulandes-Papiamentu

Schermafbeelding 2015-03-20 om 06.57.29

Door zijn praktische en functionele opzet en vormgeving is het ook zeer geschikt voor onderwijs van het Papiaments en Nederlands aan moeder-taalsprekers van het Papiaments en voor onderwijs van het Papiaments aan moedertaalsprekers van het Nederlands. Meer dan 40.000 trefwoorden.

 

De Grammatica van het Papiaments

Schermafbeelding 2015-03-20 om 07.03.31

De Grammatica van het Papiaments is een op mondelinge en schriftelijke communicatie gericht praktisch handboek en naslagwerk. Hij is bedoeld voor moedertaalsprekers en voor wie op het niveau van een gevorderde geïnteresseerd is in het gebruik van het hedendaagse Papiaments: de hoogste klassen van havo en vwo, lerarenopleidingen, opleidingen voor tolken en vertalers en de universitaire opleiding Papiaments. Docenten Papiaments, vertalers en wie beroepshalve teksten in het Papiaments opstelt, zullen dit boek kunnen gebruiken als naslagwerk. Het bevat niet alleen een gedetailleerde inhoudsopgave, maar ook een zeer uitgebreid trefwoordenregister en een alfabetische lijst van de gebruikte begrippen en termen in het Papiaments en Nederlands.

Het boek vereist geen specialistische voorkennis maar sluit aan bij de grammaticale begrippen die de lezer doorgaans in het onderwijs van de moderne vreemde talen heeft geleerd.